Concurs mensual de fotografia de natura

28 març 2014 per uectortosa

Bases del concurs:
El motiu d’aquest CONCURS FOTOGRÀFIC és la difusió de les activitats i/o difusió  del nostre entorn natural i fer participar als socis de les activitats que es realitzen.
Temes
1.- Tots els relacionats amb la natura, així com totes les activitats tan científiques com esportives relacionades amb la natura.
2.-  Per a la selecció de les fotografies s’hauran de portar en suport paper en unes mides aconsellables de 21 cm. X 29.7 cm. (Din A4) a la recentment remodelada seu social de l’entitat al C/Argentina, 8 2n pis, els dimecres de 20:00 a 23:00 hores.
3.-  La Junta de la UEC designarà el Jurat qualificador de les fotografies. Les votacions del Jurat seran secretes i les decisions s’adoptaran per majoria de vots, segons el seu reglament privat. El veredicte és irrevocable. 
4.- Totes les fotos presentades estaran exposades a la seu social durant tot el mes, i a final d’aquest el Jurat designarà la fotografia guanyadora, es deixarà exposada a la seu social, i també al bloc de l’entitat, i serà finalista de la gran final de desembre. 
Al mes de desembre es farà la gran final amb totes les fotografies guanyadores de cada mes i el Jurat triarà la foto guanyadora de l’any.
5.- Cada foto guanyadora mensual rebrà un petit regal de la UEC i la foto guanyadora anual rebrà un trofeu i un premi en material de muntanya.
6.- Els autors de les fotografies presentades autoritzen a la Juta de la UEC a presentar les mateixes la Tarda de Cinema i Fotografia de Muntanya MEMORIAL JOAN SABATÉ GELADO que organitza la UEC al mes de setembre, podent optar a algun premi del nombrat Certamen.
Tramesa
7.-  Les fotografies hauran d’estar en poder de l’Organització abans del dia 25 de cada mes, i s’hauran de portar  a:

UNIO EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE TORTOSA
C/ Argentina, 8 2n
43500  Tortosa
Amb el nom de l’autor de la fotografia, i el títol de la mateixa.
8.- El participant, en el supòsit que sigui premiat, autoritza expressament a la UEC de Tortosa la reproducció i utilització publicitària de la seva imatge i la difusió del seu nom i cognoms en qualsevol activitat publicitària i/o promocional relacionada amb el concurs, sense dret de remuneració a excepció del premi.
9.-  La participació al Concurs de Fotografia Mensual de la UEC de Tortosa, comporta l’acceptació plena d’aquestes bases i la renúncia a qualsevol reclamació legal, la Junta de la UEC serà l’única facultada per resoldre els casos no previstos.
D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, el participant accepta que les seves dades personals, així com aquelles que puguin ser facilitades en el futur, siguin recollides i tractades en un fitxer titularitat de la UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE TORTOSA, amb domicili al carrer Argentina, 8 2n 43500 – TORTOSA. Les dades esmentades han estat recollides per la citada entitat per a finalitats relacionades amb la promoció i publicitat del Concurs Mensual de fotografia de Natura Soci de la UEC de Tortosa.
El Titular podrà exercitar els drets reconeguts en la Llei i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit que podrà dirigir a la seu social  de la UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE TORTOSA a l’adreça indicada. Per a qualsevol consulta relacionada amb els drets referits, l’afectat pot trucar al telèfon 977.44.32.71.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.