Condicions de compra

Continguts

Preu i disponibilitat

Unió Excursionista de Catalunya Tortosa en endavant UEC ven mitjançant les diverses seccions de la plana web inscripcions a actes i carnets d’associat/a o federat/da.

En el cas dels actes aquests poden tenir l’aforament limitat pel que es respectarà l’ordre de compra. UEC mantindrà els preus dels articles llevat d’errors tipogràfics què seran degudament informats i subsanats.

Devolucions i Cancel·lacions

Degut a la naturalesa dels articles UEC no accepta devolucions sense causa justificada. Es podrà cancel·lar una comanda sempre i quant sigui dins dels terminis establerts per la UEC per a cada article en particular.

Política de desistiment

Al igual que amb el punt anterior UEC no accepta el desistiment degut a la naturalesa dels articles.

Atenció al interessat

Podeu demanar més informació a:

Carrer Llarg de Sant Vicent, 10 baixos
43500 Tortosa (Baix Ebre / Catalunya)
Tel/Fax: 977.443.271
info@uectortosa.org